Motorsport Stats Logo
Fia Logo
Search icon
Evgeny Novikov
teams
Qatar M-Sport WRT
Previous:
Evgeny Novikov
date of birth
place of birth
Moscow
date of death
Jan 01, 1970
age
age
age
place of birth
Moscow
nationality
Russia
Evgeny Novikov's photo

Evgeny Novikov Statistics and Results

summary
results
advanced stats
World Rally Champion